På svenska

Yrityksiä sitovat lait ja velvoitteet on vaikea löytää ja hallita. Tietopankissa on runsaasti materiaalia, joka auttaa yrityksen ongelmatilanteissa. Tiedot on ryhmitelty selkeästi ja ne sisältävät myös linkkejä käyttökelpoisiin lomakemalleihin.

Yrittäjän tukipalvelut:

Yrityksen saneeraus:

Yrittäjän velkajärjestely:

Veron maksuvaikeus:

Rahoitus:

Perintä:

Ulosotto:

Konkurssi:

Yrittäjän työttömyysturva:

Yrittäjän sosiaaliturva:

Työsuhdeasiat:


Yrittäjän tukiverkko nettipalvelun tarkoituksena on auttaa yrittäjää ja yritystä sen taloudellisissa vaikeuksissa. Sivuille on kerätty aihealueittain ajantasaista tietoa muun muassa saneeraus- ja konkurssimenettelyistä, perinnästä sekä työsuhteisiin liittyvistä asioista.

Suomen Yrittäjät pyrkii varmistamaan sivuilla olevien tietojen ja linkkien ajantasaisuuden ja oikeellisuuden. Emme voi kuitenkaan taata kaikkien websivujen jatkuvaa päivittämistä, eikä näin ollen tietosisällön ja ohjelmien virheettömyyttä. Ennen kuin yrittajantukiverkko.fi -sivuilla olevaa tietoa käytetään päätöksenteon pohjana tai ryhdytään asiassa mihinkään toimenpiteisiin, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaan.