Suomeksi

nappis

Utsökning

I utsökning är det vanligen fråga om utsökning av penningsfordran. Utsökningen har nära samband med rättegång, där man undersöker lagligheten av borgenärens fordran och beslutar om gäldenärens betalningsskyldighet. Om man inte följer domstolens dom frivilligt kan man verkställa domen i utsökning. Vissa fordringar, t.ex. skatter och vissa försäkringsavgifter kan drivas in också utan domstolsbeslut.

Genom att förhandla sakligt om det egna eller företagets verkliga betalningsförmåga kan man finna lösningar så att man undviker vidlyftiga indrivningsåtgärder.

Ni får hjälp av rättsväsendets föreskrifter.

Tilläggsinformation: