Suomeksi

nappis

Specialkrediter

Det finns i Finland många olika möjliga finansieringsformer för företag och förutom bankerna är det många som erbjuder finansierings- och garantimöjligheter.

Företagen kan nu söka konjunkturlån och borgen från Finnvera. Dessa finansieringsformer är ämnade för att underlätta behovet av driftskapital och för investeringar. Beslut har börjat fattas fr.o.m. 6.3.2009.

Lån eller borgen kan sökas genom att man fyller i en elektronisk blankett på Finnveras hemsidr på internet. Tilläggsinformation fås även från Finnveras telefontjänst 020 690 782 eller från det närmaste regionkontoret, nationella växeln 0204 6011.