Suomeksi

kahvikuppi

Skuldsanering för privatpersoner

En gäldenär eller borgensman skall ansöka om skuldsanering från tingsrätten i sin hemkommun, Tingsrätten fastställer ett betalningsprogram för gäldenären, där det stadgas hur han skall betala sin skuld under de nästa åren. Vanligen räcker ett skuldsaneringsprogram 5 år. När gäldenären har betalat så mycket av sina skulder som det har fastställts i saneringsprogrammet, befrias han från att betala de resterande skulderna.

Skuldsaneringslagen gäller också näringsidkare. En personlig skuldsanering är möjlig för företagare under särskilda förutsättningar.

Bifogat en länk till en guide som klargör mer specifikt hur en skuldsanering är möjlig för företagare på finska: Yrittäjän maksuvaikeudet