Suomeksi

kahvikuppi

Pensioner

Företagarens arbetspension består av den pension som intjänats som företagare och arbetstagare. Förutom arbetspension kan man få folkpension, om arbetspensionen blir liten.

Till ålderspension kan man gå som 63-68 –åring.

Till förtida ålderspension kan man gå som 62-åring.

Till deltidspension LINKKI http://www.tyoelake.fi/Vocabulary.aspx?Item=11306

kan man gå som 58-67-åring

Arbetslöshetspension kan en arbetstagare eller företagare få som är född 1949 eller därförinnan och som har fyllt 60 år.

Företagaren kan tillfälligt betala mindre eller större FöPL-försäkringsavgift än vad den fastställda arbetsinkomsten skulle förutsätta. Man skall anmäla om flexandet till pensionsbolaget. Flexandet förändrar inte den varaktiga, fastslagna arbetsinkomsten. FöPL-avgiften kan minskas med 10-20 % och det lönar sig också att utnyttja möjligheten till flexibilitet i en svår ekonomisk situation.

Tilläggsinformation: