Suomeksi

nappis

Kredituppgifter

Kredituppgifterna beskriver en natulig persons eller företags betalningsförmåga, betalningsvilja eller möjligheter att ansvara för sina åtaganden. Kredituppgifter används då kredit beviljas eller kredit övervakas och då man vill få information om företagets eller personens betalningssätt, ekonomiska ställning och trovärdighet.

Det är viktigt för företaget att känna till användandet av kredituppgifterna ur både kreditgivarens och gäldenärens synvinkel. Genom att beakta kundens eller samarbetspartnerns kredituppgifter kan man minska på riskerna i samband med företagsverksamheten.

Länkar: