Suomeksi

kahvikuppi

Företagssanering

Syftet med företagssanering är att åstadkomma en skuldsanering och tillförfriska varaktigt företagsverksamhet i ekonomiska svårigheter, t.ex. genom att dra ner på antalet skulder, omorganisera företagets verksamhet och ekonomi. Målet för skuldsaneringen kan vara både en företagare med firma eller en gäldenär.

Med en lyckad sanering kan man ofta undvika en konkurs, men man skall söka sig till företagssanering i ett tillräckligt tidigt skede.

Saneringsförfarandet kan grovt indelas i tre olika faser. Först anhängiggörandet av ansökan om företagssanering i tingsrätten, sedan beslut om inledande av saneringen eller avslåendet av ansökan och sist uppgörandet av förslag till saneringsprogramm och dess fastställande.

Ett saneringsförfarande kan påbörjas om:

1.Det krävs av minst två borgenärer som representerar minst en femtedel av de kända skulderna.

2.Gäldenären hotas av betalningsoförmåga.

3.Gäldenären saknar betalningsförmåga.

Saneringsdugligheten behöver inte särskilt utredas, om företagets betydelsefulla borgenärer bifaller ansökan eller om det är en gemensam ansökan.

Tilläggsinformation: