På svenska

kahvikuppi

Saneerausapua

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on aikaansaada velkajärjestely ja tervehdyttää pysyvästi taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritystoiminta, esimerkiksi velan määriä leikkaamalla, järjestämällä yrityksen toiminta ja varallisuus uudelleen. Onnistuneella saneerauksella voidaan usein välttää konkurssi, mutta yrityssaneeraukseen on hakeuduttava riittävän ajoissa. Saneerausmenettely voidaan karkeasti jakaa yrityssaneerausta koskevan hakemuksen vireille tuloon käräjäoikeudessa, saneerausmenettelyn aloittamiseen tai hakemuksen hylkäämiseen, saneerausohjelmaehdotuksen laatimiseen ja saneerausohjelman vahvistamiseen.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos:

1. Sitä vaatii vähintään kaksi velkojaa, jotka edustavat vähintään viidennestä tunnetuista veloista.

2. Velallista uhkaa maksukyvyttömyys.

3. Velallinen on maksukyvytön.

Saneerauskelpoisuutta ei tarvitse erikseen selvittää, jos yrityksen merkittävät velkojat puoltavat hakemusta tai kyseessä on yhteishakemus.

Yrityksen saneeraus: