På svenska

nappis

Perintä

Mikäli asiakkaasi ei maksa laskujaan, laskuja voi periä joko itse tai perintätoimiston välityksellä. Perintätoimiin on syytä ryhtyä nopeasti, jos maksua ei suoriteta huomautuskirjeestä huolimatta. Kuluttajien osalta on hyvä huomata, että velkoja saa itse laskuja periessään laskuttaa enintään viisi euroa maksumuistutukselta. Yrittäjiltä voidaan periä kohtuulliset ja tosiasialliset perintäkulut.

Perintätoimissa on aina syytä muistaa hyvä perintätapa. Riitautettua ja vanhentunutta saatavaa ei saa periä kirjeitse tai laskuttaa perinnästä perintäkuluja. Tällaisissa tilanteissa ei saa käyttää myöskään trattaa. Riidanalaiset laskut voidaan viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Perintä:

 

Tratta

Elinkeinonharjoittajalta voi periä saataviaan myös julkisuusuhkaisella maksukehotuksella eli tratalla. Tällöin velallista kehotetaan maksamaan erääntynyt saatava annetussa määräajassa ja mikäli laskua ei makseta, julkaistaan laskun maksamattomuus Suomen Asiakastieto Oy:ssä ja talousalan lehdissä. Negatiivinen julkisuus kannustaa maksamaan velan pois. Velalliselle tulee myös maksuhäiriömerkintä luottotietoihin. Tratan perusteella annettu maksuhäiriömerkintä kestää kolme vuotta.