På svenska

nappis

Taloudelliset vaikeudet muodostavat normaalin osan yrittämistä ja yritystoimintaa. Jokainen yrittäjä kohtaa jossain yritystoimintansa elinkaaren vaiheessa maksuvaikeuksia, joiden syyt voivat olla moninaiset. Maksuvaikeudet eivät aina ole seurausta huonosti hoidetusta liiketoiminnasta tai varomattomuudesta, vaan ne voivat johtua esimerkiksi toimialan rakennemuutoksesta tai kysynnän heikkenemisestä. Pienemmät yritykset ja yrittäjät ovat globaalissa taloudessa haavoittuvampia kuin suuremmat yritykset.

Pienyrittäjä voi maksuvaikeuksien ilmentyessä pienentää kustannuksia, yrittää lisätä tuloja ja tehdä tarkkoja laskelmiin perustuvia maksuohjelmia. Yrittäjän tulisi tiedostaa, että verot ja muut julkiset maksut tulisi asettaa maksuvelvoitteiden tärkeysjärjestyksessä etusijalle. Usein konkurssin syynä ovat juuri verovelat. Yrityksen saneerauskin voi estyä tai epäonnistua liian myöhään aloitettujen toimenpiteiden johdosta, vaikka yrityksen olisi voinut pelastaa aikaisemman puuttumisen myötä.

Tosiasioiden tunnistaminen riittävän ajoissa on ensiarvoisen tärkeää. Jo uhka yrityksen ajautumisesta talousvaikeuksiin tulisi toimia signaalina ryhtyä maksuvaikeuksia ehkäisevään yritystoiminnan sopeuttamiseen. Aikaisen puuttumisen lisäksi asiantuntijoiden apu voi olla ratkaisevaa ongelmien taltuttamiseksi ja rahoitustilanteen vakauttamiseksi. Kirjanpitäjä on usein parhaiten selvillä yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Apua voidaan hakea myös Talousapu –neuvontapalvelusta.

Tietoa löydät myös seuraavista aihealueista:

Yrittäjän tukipalvelut >>

Yrityksen saneeraus >>

Yrittäjän velkajärjestely >>

Veron maksuvaikeus >>

Rahoitus >>

Perintä >>

Ulosotto >>

Konkurssi >>

Yrittäjän sosiaaliturva >>

Työsuhdeasiat >>

 

Talousapu_vaaka

Yrittäjän sosiaaliturva:

Työsuhdeasiat:

–>


Yrittäjän tukiverkko nettipalvelun tarkoituksena on auttaa yrittäjää ja yritystä sen taloudellisissa vaikeuksissa. Sivuille on kerätty aihealueittain ajantasaista tietoa muun muassa saneeraus- ja konkurssimenettelyistä, perinnästä sekä työsuhteisiin liittyvistä asioista.

Suomen Yrittäjät pyrkii varmistamaan sivuilla olevien tietojen ja linkkien ajantasaisuuden ja oikeellisuuden.  Emme voi kuitenkaan taata kaikkien websivujen jatkuvaa päivittämistä, eikä näin ollen tietosisällön ja ohjelmien virheettömyyttä. Ennen kuin yrittajantukiverkko.fi -sivuilla olevaa tietoa käytetään päätöksenteon pohjana tai ryhdytään asiassa mihinkään toimenpiteisiin, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaan.