På svenska

kahvikuppi

Yrittäjän velkajärjestely

Vaikeisiin velkaongelmiin joutunut henkilö voi velkajärjestelyn avulla hoitaa taloudelliset asiansa kuntoon. Henkilökohtainen velkasaneeraus on mahdollista myös yrittäjälle erityisin edellytyksin. Velkajärjestelyä hakevan on syytä kääntyä aluksi kunnan talous- ja velkaneuvojan taikka yrittäjän talousapu –neuvontapalvelun puoleen.

Velkajärjestelyä haetaan kotikunnan käräjäoikeudelta. Käräjäoikeus vahvistaa velalliselle maksuohjelman, jossa määrätään, kuinka hänen tulee maksaa velkansa seuraavien vuosien aikana. Maksuohjelman kesto on yleensä 3 vuotta (aikaisemmin 5 vuotta). Kun velallinen on maksanut veloistaan niin paljon kuin maksuohjelmassa on määrätty, hän vapautuu velkojensa loppuosien maksamisesta.

 

Yrittäjän velkajärjestely: